Łapią także w Internecie

Łapią także w Internecie

Handlarze dopalaczami nie są bezkarni, także ci działający w internecie - podkreślił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, informując o zatrzymaniu pięciu osób.

W trosce o zdrowie psychiczne Brytyjczyków

W trosce o zdrowie psychiczne Brytyjczyków

Brytyjska premier Theresa May utworzyła w resorcie zdrowia stanowisko wiceministra, który będzie odpowiedzialny za zdrowie psychiczne obywateli, walkę z nierównościami w dostępie do służby zdrowia i przeciwdziałanie samobójstwom.

RODO w ochronie zdrowia

Jednym z narzędzi zapewniających legalność przetwarzania danych jest obowiązek informacyjny.

Wirtualna rzeczywistość w opiece psychiatrycznej

Wirtualna rzeczywistość w opiece psychiatrycznej

poll 44 comment 0

Czy spotkał(a) się Pan(i) w swojej praktyce zawodowej z zastosowaniem technik wirtualnej rzeczywistości w leczeniu pacjentów z chorobami psychicznymi, np. psychozą, PTSD lub zaburzeniami lękowymi?